Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσίες
Τηλέφωνο
Αστυνομία 22510-41911
Πυροσβεστική 199
Λιμεναρχείο 22510-24115
Βοστάνειο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
22510-57700
2251 3 51313
22510-21111
22510-29800
Τουριστική Αστυνομία 22510-22776
Ραδιοταξί 22510-25900
Σταθμός υπεαρστικών ΚΤΕΛ 22510-28873
Σταθμός Αστικών 22510-46436
Τελωνείο 22510-28311
Εφημερεύοντα Φαρμακεία (Υπηρεσία ΟΤΕ)  14944