Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών & των Παιδιών τους, του Δήμου Μυτιλήνης, λειτουργεί από 5 Φεβρουαρίου 2014, παρέχοντας ασφαλή  διαμονή σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των δώδεκα, εφόσον πρόκειται για αγόρια.  Ο Ξενώνας από το 2016 και μετά, λειτουργεί με διευρυμένο πλαίσιο και μπορεί να φιλοξενήσει εκτός από θύματα βίας και γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,  όπως άπορες, άνεργες, μονογονείς, ΑΜΕΑ κτλ.

Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι είκοσι άτομα. Το διάστημα που μπορούν να φιλοξενηθούν είναι έως τρεις (3) μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η διάρκεια της φιλοξενίας μπορεί να παραταθεί.

Οι κακοποιημένες γυναίκες, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΟΝΕΣ!

Ο Ξενώνας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας και ειδικότερα, κατά την περίοδο της κρίσης, προστατεύοντάς τους από τον θύτη. Ο  Ξενώνας παρέχει ασφάλεια στις φιλοξενούμενες γυναίκες και στα παιδιά τους, με την τήρηση του απορρήτου σε ότι αφορά τα στοιχεία του Ξενώνα, διεύθυνση και τηλέφωνο, και της ανωνυμίας των κακοποιημένων γυναικών. Εκτός από φιλοξενία και ασφάλεια, παρέχει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που το στελεχώνει (Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Διοικητικό, Βοηθητικό προσωπικό, 4 φύλακες), καθώς επίσης, διευκολύνει την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων ή σε άλλους φορείς, που εδρεύουν στη Μυτιλήνη.

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ!

Προκειμένου να κάνουν αίτημα φιλοξενίας στον Ξενώνα, οι γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, θα πρέπει να απευθυνθούν, στους φορείς παραπομπής, ούτως ώστε να συνεννοηθούν με τους αρμόδιους της Δομής, σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα των θέσεων φιλοξενίας και τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή των γυναικών και των παιδιών τους. Οι φορείς παραπομπής είναι οι εξής:

  • τα Συμβουλευτικά  Κέντρα Γυναικών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Το Δίκτυο Δομών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνει 42 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών πανελλαδικά.  Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Μυτιλήνης εδρεύει στην Παπαδιαμάντη 2, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22510-34470, όπου παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης-πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής, νομικής συμβουλευτικής και παραπομπής στον Ξενώνα.
  • τα Κέντρα Κοινότητας που συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη εδρεύει στη Ζωοδόχου Πηγής 71, με τηλ. επικοινωνίας 22510-55238
  • οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
  • και οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
  • Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μπορούν να καλέσουν στην τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 (αστική χρέωση) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, για υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής.
ΘΥΜΗΣΟΥ:
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να σταματήσεις μόνη σου τη βία!
ΜΠΟΡΕΙΣ, όμως, να αντιδράσεις,
να αντισταθείς!