Κέντρο Κοινότητας Λέσβου

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Ζωοδόχου Πηγής 71
ΤΗΛ        : 22510-55238
  • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας Λέσβου είναι μια νέα δομή, για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα «frontdesk» υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ωφελούμενοι είναι πολίτες και κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, μετανάστες, ΑμEΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στο Κέντρο Κοινότητας Λέσβου λειτουργεί:
παράρτημα για ΡΟΜΑ, και
παράρτημα ΚΕΜ - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών
  • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

  1. Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών.
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές Κοινωνικής Προστασίας.
  3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από:
2 Κοινωνικούς Λειτουργούς
1 Διοικητικό Υπάλληλο                 
1 Διαμεσολαβητή ΡΟΜΑ
1 Παιδαγωγό
1 Νομικό
1 Ψυχολόγο 
2 Νοσηλεύτριες

Λειτουργεί καθημερνά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00.

Δείτε το σχετικό φυλλάδιο  και ένα βίντεο του προγράμματος .