Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον άμεσο αποδέκτη των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Αυτό εξ΄ ορισμού, την καθιστά αρμόδια στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, τουλάχιστον στο επίπεδο της καθημερινότητας. Ο Δήμος Λέσβου παρέχει στους πολίτες του ένα δίκτυο δομών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Το δίκτυο αυτό παρέχει υπηρεσίες από την πρώτη βρεφική και παιδική ηλικία, με τη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, μέχρι και την τρίτη ηλικία με προγράμματα όπως το Κ.Α.Π.Η. Επίσης, στηρίζονται οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες μέσα από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας αλλά και με προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο

Αστικά Ολοκληρωμένα

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

Κέντρο Κοινότητας Λέσβου

Κέντρο Κοινότητας Λέσβου

Δ.Ο.Κ.Π.

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης

Βοήθεια στο σπίτι

Πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Πληροφορίες σχετικά με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λέσβου

Κ.Α.Π.Η.

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων