Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία της υπαλλήλου του Δήμου, Άννας Χατζηκωνσταντή, υπέγραψε σήμερα το πρωί την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της ΜΕΛ.ΕΤ.TΕΔΚ Α.Ε., της οποίας Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Βατός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Ποιοτικός Έλεγχος των Πόσιμων Νερών Δήμου Λέσβου» για το έτος 2014, ύψους 63.000 Ευρώ, με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Δήμου Λέσβου και περιλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο των νερών που χρησιμοποιούνται για υδροδότηση των Δημοτικών Ενοτήτων (Αντιδημαρχιών) Γέρας, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Πολιχνίτου, Ερεσού – Αντίσσης, Καλλονής, Πέτρας, και Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου.
Αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση του προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου του πόσιμου νερού που προέρχεται από πηγές, γεωτρήσεις και σημεία υδροληψίας των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2600/2001.

Πιο αναλυτικά, μέσω του συγκεκριμένου έργου, που είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε καθορισμένο αριθμό δοκιμαστικών και ελεγκτικών δειγματοληψιών, προκειμένου να καλύπτονται όλοι οι οικισμοί των Δημοτικών αυτών Ενοτήτων.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου