Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Πλαγιά και οικισμός Αγίου Ισιδώρου)

O Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Πλαγιά και οικισμός Αγίου Ισιδώρου)», με προϋπολογισμό 646.843,57 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25.02.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Aναλυτικά:

  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ.
  • Oλόκληρη η μελέτη εδώ.