Δημοπρατείται από τον Δήμο Λέσβου στις 26 Μαρτίου 2013 το έργο «Πλακόστρωση Οδών Οικισμού Νάπης», ο προϋπολογισμός  του οποίου, ανέρχεται στο ποσό των 275.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007 – 2013».

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου