Σήμερα Τετάρτη 16 Μαΐου 2012, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Πλακόστρωση οδών οικισμού Νάπης», σε συνέχεια της πρότασης που υπεβλήθη από το Δήμο Λέσβου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Ο.Π.Α.Α.Χ.) και έλαβε θετική γνωμοδότηση, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου συνολικού ύψους 275.000 Ευρώ και συγκεκριμένα στην πλακόστρωση της πλατείας του παραδοσιακού οικισμού της Νάπης. Πρόκειται για το δεύτερο έργο που εντάσσεται στο παραπάνω πρόγραμμα, μετά από την έγκριση του έργου με τίτλο: «Δίκτυο περιπατητικών διαδρομών» και αναμένονται και άλλες εγκρίσεις από τις επτά συνολικά προτάσεις, που υπέβαλε ο Δήμος Λέσβου.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους υπαλλήλους του Δήμου μας και τους Αντιδημάρχους, οι οποίοι εργάσθηκαν για να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις στα παραπάνω έργα.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου