ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι με την 39/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης , ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου με τίτλο :

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ»

η 12η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. .

Επίσης , ορίζεται ως ημερομηνία παραλαβής των τευχών του διαγωνισμού για ενδιαφερόμενους που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά , η 9η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη , με ώρα λήξης παραλαβής τευχών την 13.30 .

Μυτιλήνη , 04.02.2010
Ο Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Πατερέλλης Παντελής