Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα, που σχετίζονται με την προώθηση βιώσιμων συγκοινωνιακών συστημάτων, διαχείρισης οδικής κυκλοφορίας, βελτίωσης  οδικών δικτύων και ανάπτυξης συγκοινωνιών .

Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική, Εκτελεστική , Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) .

Αναλυτικά η πλήρης γνωστοποίηση .