Ο Δήμαρχος Λέσβου, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ο οποίος θα απασχολείται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα, Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα γεωπονίας, αρχιτεκτονικής αστικών πάρκων, συστημάτων γεωπληροφορικής, καθώς και θεμάτων υποστήριξης του Γραφείου Δημάρχου .

Αναλυτικά η πρόσκληση .