Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου ύστερα από αίτημα της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τη πεζοδρόμηση κατά τις βραδινές ώρες του τμήματος της πόλης της Μυτιλήνης που περικλείεται από της οδούς Αρχιπελάγους, Χίου, Βερναρδάκη, Μητροπόλεως και Ερμού (περιοχή Λαδάδικα).  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Λέσβου κ Σπυρίδων Γαληνός, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης κ. Πάνος Πίτσιος, ο Διοικητής της Τροχαίας Μυτιλήνης κ. Γιάννης Αλεξίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς, ομάδα επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη περιοχή καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Η συζήτηση έγινε σε γόνιμο περιβάλλον στη βάση της κοινής προσπάθειας για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συνέβαλαν και κατέθεσαν εποικοδομητικές προτάσεις, οι οποίες συνεισέφεραν σε μια τελική κοινή απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και συνοψίζεται στα παρακάτω :

  1. Το Τμήμα της πόλης της Μυτιλήνης που περικλείεται από τις οδούς Αρχιπελάγους, Χίου, Μητροπόλεως και Ερμού, καθώς και η οδός Βερναρδάκη πεζοδρομούνται από 10.7.2017 ως 30.9.2017 κατά τις βραδινές ώρες (21:00 ως 04:00 πρωινή) και απαγορεύεται τελείως εντός του τμήματος αυτού της πόλης καθώς και στις προαναφερόμενες οδούς η διέλευση και η στάθμευση. Από το μέτρο εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στους οποίους θα χορηγηθεί ειδική κάρτα διέλευσης.
  2. Ο Δήμος Λέσβου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει ειδικό κανονισμό για την καθαριότητα της περιοχής ο οποίος και θα εφαρμοστεί άμεσα (πριν την τοποθέτηση των πινακίδων πεζοδρόμησης) σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
  3. Θα τοποθετηθούν ειδικές πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας σε όλους τους δρόμους που περικλείονται στην περιοχή παρέμβασης με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου και θα ληφθεί μέριμνα για την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής ώστε να μη παραβιάζονται οι απαγορεύσεις που θα αποφασιστούν.
  4. Οι επιχειρηματίες της περιοχής θα πρέπει να τηρούν την νομοθεσία και τα όσα προβλέπονται από τον κανονισμό χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λέσβου. Ο Δήμος Λέσβου σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία θα φροντίζει με περιοδικούς ελέγχους να εξασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας και του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
  5. Για τη χορήγηση της ειδικής κάρτας για τη διέλευση των κατοίκων της περιοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34, τηλέφωνο 22510 22143)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ