Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυτιλήνης (Κάλυψη αναγκών ταχυπλόου σκάφους)» της αριθμ. 60/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για την κάλυψη της ανάγκης ύπαρξης επανδρωμένου ναυαγοσωστικού ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον 5 μέτρων, σε ετοιμότητα για την παροχή άμεσης βοήθειας στις λουτρικές εγκαταστάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  22-07-2020 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: