Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για την μετακίνηση των τριάντα (30) μελών της Χορωδίας του Δήμου Λέσβου με πλοίο από και προς τη Λέσβο προκειμένου να συμμετάσχουν στο 4ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο από τις 15/11/2017 έως και τις 19/11/2017, στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής για την προβολή και την ανάδειξη του πολιτισμού του τόπου μας σε όλη την Ελλάδα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας  μέχρι τις 10:00 την Δευτέρα 13/11/2017 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά σας θα απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .