Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Μ.Κ.Ε., διοργανώνει κλειστή διαβούλευση με τους εκπροσώπους όλων των τουριστικών – αναπτυξιακών φορέων του νησιού, με θέμα την παρουσίαση της πρώτης φάσης του brand Λέσβου, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων “Hospitality,  Tourism & Destination Consulting”.

Η εν λόγω μελέτη είχε ανατεθεί από το Δήμο Λέσβου στην παραπάνω εταιρεία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το brand και η εύρεση μιας διακριτής ταυτότητας ενός τουριστικού προορισμού διεθνώς και τα οποία είναι ακόμη πιο επιτακτικά στην περίπτωση του νησιού μας, λόγω της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου “ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ” (Βίγλα Μυτιλήνης) και την παρουσίαση θα κάνει ο μελετητής κ. Γιάννης Μιχαηλίδης.

Προσκαλούνται οι εκπρόσωποι των τουριστικών – αναπτυξιακών φορέων της Λέσβου, καθώς και οι επιχειρηματίες του τουρισμού, να παρευρεθούν σ’ αυτήν την  καθοριστική για το μέλλον του νησιού παρουσίαση. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση και συζήτηση.