Την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014, το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, συνεδρίασε παρουσία του Δημάρχου Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παρουσίαση της πρότασης της Β1 Φάσης της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, που πραγματοποιήθηκε από την μελετητική ομάδα, απαρτιζόμενη από τους: Ηρακλή Πιτσιλαδή, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο – Χωροτάκτη, Σοφία Νικολαϊδου, Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο και Χριστόφορο Μανδυλά, Περιβαλλοντολόγο – Χωροτάκτη.

 

Έγινε ουσιαστικός διάλογος επί των προτάσεων της μελέτης από όλους τους παρισταμένους, αφού άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος της διαβούλευσης της Β1 Φάσης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας.

 

Στην εν λόγω διαδικασία, εκτός από τον Δήμαρχο, Δημήτρη Βουνάτσο τον Πρόεδρο & Αντιδήμαρχο Γιάννη Βατό και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, τέως αυτοδιοικητικοί, μηχανικοί της περιοχής, εκπρόσωποι φορέων, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, όπου όλοι συνέβαλαν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο γύρω από την πρόταση της Β1 Φάσης της μελέτης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 

                         Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου