Λεπτομέρειες εκδήλωσης

 

Τίτλος: Παρουσίαση νέου πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης του πολίτη
Ημερομηνία: 21.11.2008 17.30 – 19.30
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή

Ο Δήμος Μυτιλήνης, συνεχίζοντας να χαράζει νέους δρόμους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη, ξεκινά τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος στη διεύθυνση “http://eservices.mytilene.gr” και διοργανώνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα 17:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, ειδική εκδήλωση παρουσίασης του.

Το πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη αποτελεί, στη σύγχρονη εποχή, προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που διαθέτει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών. Η ανάπτυξη και λειτουργία του είναι ένα μεγάλο και ουσιαστικό έργο, το οποίο αλλάζει τη σχέση μεταξύ Δήμου και δημοτών. Οι νέες τεχνολογίες και ειδικά το διαδίκτυο έχουν μπει ενεργά στην υπηρεσία του πολίτη, στοχεύοντας στην εξοικείωση του κοινού με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 

Επιμελητήριο Λέσβου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Ώρα 17:30