Σε επιστολή του με θέμα την επισκευή και αξιοποίηση του Διατηρητέου Μύλου Περάματος, που απευθύνει στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λέσβου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κα Μαρία Βλαζάκη και στην Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, επαναφέρει το αίτημα του Δήμου Λέσβου για παραχώρηση του σημαντικού αυτού μνημείου στο Δήμο για τουλάχιστον 25 χρόνια, ώστε μετά την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα να επισκευασθεί και να αξιοποιηθεί.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής:

Με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού τον Μάιο του 1997, (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1571/32930/12-5-1997, ΦΕΚ 628/Β/28-7-1997), ο παραδοσιακός Μύλος που βρίσκεται στην παραλία του Περάματος Γέρας της Λέσβου, χαρακτηρίστηκε Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο. Στην Υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι ο Μύλος είναι στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Στη συνέχεια ο Μύλος, με την χαρακτηριστική φτερωτή, επισκευάστηκε από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο Γέρας Λέσβου για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Δυστυχώς, με το πέρασμα των χρόνων το χαρακτηριστικό αυτό μνημείο όλης της περιοχής, παρουσιάζει σημαντικές φθορές που επεκτείνονται σταδιακά κυρίως λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα. Κατά περιόδους απαιτούνται άμεσες επισκευαστικές εργασίες καθώς και έργο ανάδειξης. 

Για να μην εγκαταλειφθεί στην φθορά του χρόνου το σημαντικό αυτό μνημείο, ζητούμε ως Δήμος Λέσβου να μας παραχωρηθεί η χρήση το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστον για 25 χρόνια ώστε να είναι δυνατή η ένταξη των αναγκαίων έργων αποκατάστασης σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης, καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Γαληνός.