Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Μεσογείου, έπειτα από συνδιαβούλευση με την 3η επιτροπή της συνέλευσης, αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το ετήσιο βραβείο της στους κατοίκους της Λέσβου, για την αλληλέγγυα στάση τους και την γενικότερη βοήθειά τους προς τους πρόσφυγες, θύματα της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο.

Ως Δήμαρχος του νησιού της Λέσβου, ο κ. Σπύρος Γαληνός, κλήθηκε να παραλάβει το βραβείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Μεσογείου σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στα πλαίσια της 10ης ολομέλειας στις 19 Φεβρουαρίου 2016, η οποία θα φιλοξενηθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Αλβανίας, στα Τίρανα.