Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, Αναστασία Αντωνέλη, έστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, την παρακάτω επιστολή με θέμα: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» για το παιδαγωγικό έτος 2012-2013.

Ολόκληρη η επιστολή εδώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου