Ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσληψη 100 εργατών καθαριότητας προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, η οποία έληγε σήμερα (6-6-2011) μέχρι και την Τετάρτη 8-6-2011.

Αναλυτικά εδώ