Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο Δήμο Λέσβου και των δυσχερειών που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, παρατείνεται διά της παρούσας η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης .

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .