Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 28407/24-5-2017 ανακοίνωσης, θα παραταθεί έως και την Παρασκευή 9/6/2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου .