Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 20120/3-5-2018 Ανακοίνωσης, θα παραταθεί έως και την Τετάρτη 30/5/2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ