Την παράταση μέχρι 31 – 12 – 2013 πλήρους αποπεράτωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση διατηρητέου Λουτρού (Χαμάμ) στη Μήθυμνα Λέσβου και ανάδειξη του σε χώρο τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας Οθωμανικών Λουτρών», υπέγραψε σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Μαρίας Δανιά.

Ο προϋπολογισμός του έργου στο Δημοτικό Λουτρό Μήθυμνας, που ξεκίνησε στις 20/9/2010, ανέρχεται στο ένα (1) εκατομμύριο Ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Το Λουτρό, που παρουσίαζε σημαντικότατες φθορές, έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται στο κέντρο του σημερινού οικισμού, κοντά στο Καρσί Τζαμί (ή μεγάλο Τζαμί), επί παρόδου της οδού Κάστρο, στη Μήθυμνα.

Οι εργασίες που γίνονται αφορούν στην αποκατάσταση του κτιρίου στην αρχική του μορφή μέσα από μια σειρά ήπιων επεμβάσεων, που αποβλέπουν, κυρίως, στην ανάδειξη των αρχιτεκτονικών, μορφολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και την επαναπόδοση του εν λόγω μνημείου ως χώρου τεκμηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωμανικών Λουτρών, καθώς και ως χώρος επιλεγμένων περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου