Σας κάνουμε γνωστό ότι λόγω του ότι δεν προσήλθε στην Υπηρεσία μας ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων για τις θέσεις των Ναυαγοσωστών η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 36463/17-6-2015 Ανακοίνωσης θα παραταθεί έως και τη Δευτέρα 29/6/2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση και στο παράρτημα που αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας καθώς και στο site του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr.