Γίνεται γνωστό ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί της Λέσβου θα συνεχίσουν να παραμένουν κλειστοί, διότι οι προληπτικοί έλεγχοι που έχει ζητήσει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.), που είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να πιστοποιήσει την ασφάλεια των δημοσίων κτιρίων, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, ενώ έχει έγκαιρα σταλεί το σχετικό αίτημα από τη Δημοτική Αρχή