Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Ιανουαρίου 2011 αποφάσισε, για όσο χρονικό διάστημα οι Παιδικοί Σταθμοί αδυνατούν να προσφέρουν σίτιση στα παιδιά, οι γονείς θα καταβάλλουν το μισό ποσό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία). Εάν ορισμένοι γονείς έχουν καταθέσει ολόκληρο το ποσό, αυτό θα συμψηφιστεί τον επόμενο μήνα.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου