Το νομικό πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» του Δήμου Μυτιλήνης, ενημερώνει τους δημότες ότι εντάχθηκε στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), προσφέροντας 25 θέσεις νηπίων, ηλικίας 2 ½ ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, για τη χρονική περίοδο 2010-2011. Οι θέσεις θα κατανεμηθούν στον Α’, Β’ Γ’, Δ’ Παιδικό Σταθμό, καθώς και στον Παιδικό Σταθμό Παμφίλων.

Η «Αίτηση συμμετοχής – δήλωσης», συνοδευμένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:

  • στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του νομού κατοικίας των ενδιαφερόμενων γυναικών
  • στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα.

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 21/06/2010 έως και τις 12/07/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. “www.eetaa.gr”, καθώς και στο τηλέφωνο 2131320600.

Γραφείο Τύπου