Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», κα Αναστασία Αντωνέλη, κάνει γνωστό ότι στην ιστοσελίδα http://lesvos.aitiseispoliton.gr , έχουν αναρτηθεί οι Πίνακες Κατάταξης Σεπτεμβρίου με φθίνουσα σειρά, για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων 2016-2017.

Οι νέοι Πίνακες Κατάταξης καταρτίστηκαν, κατόπιν της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση «Εναρμόνιση στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή» και της απορρόφησης μέσω του Προγράμματος τέκνων από τους Προσωρινούς μας Πίνακες Επιτυχόντων, αλλά και τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται όσοι από τους γονείς τα τέκνα των οποίων βρίσκονται στον Πίνακα Επιτυχόντων και δεν έχουν ήδη αποστείλει τα δικαιολογητικά, να στείλουν όλα τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο έως και 12/9/2016 (σύμφωνα με τη σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ-Αγ. Ειρήνης 10, Μυτιλήνη, 81100- Με την ένδειξη «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 2016-2017».

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση (ανάλογα με τα δηλωθέντα στις αιτήσεις τους) καταγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Πληροφορίες», της ίδιας εφαρμογής.

Οι πίνακες επιλαχόντων έχουν καταρτιστεί με φθίνουσα σειρά και επομένως εφόσον διαπιστωθεί ανακολουθία στα δηλωθέντα στην αίτηση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από όσους βρίσκονται στον Πίνακα Επιτυχόντων, θα κληθούν οι γονείς από τον Πίνακα Επιλαχόντων, με σειρά κατάταξης, (όπως απεικονίζεται στους ανηρτημένους πίνακες) να προσκομίσουν με τη σειρά τους τα δικαιολογητικά.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων γίνεται αναπλήρωση από τις επιλαχούσες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί.