Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, επισκέφθηκε το έργο της προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας και επανασχεδιασμού τμήματος της οδού «Ναυμαχίας Έλλης», στη Μυτιλήνη, προυπολογισμού1.882.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς επίσης και τους χώρους των πρώην στάβλων και του παλιού καρνάγιου, στην ίδια περιοχή, το έργο της ανάπλασης των οποίων είναι προενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader Αλιείας, προϋπολογισμού 80.759,000 Ευρώ, με Φ.Π.Α, από την παρούσα Δημοτική Αρχή.

 

Ο Δήμαρχος, ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους εκτέλεσης του έργου της οδού Ναυμαχίας Έλλης, για την ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας και επίχωσης, τόσο της οπτικής ίνας της Forthnet, καθώς και της οπτικής ίνας του τέως Δήμου Μυτιλήνης και επίσης της αλλαγής των σωληνώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., των καλωδίων του Ο.Τ.Ε. και της Δ.Ε.Η., ακόμη δε της τακτοποίησης των διαφόρων μεμονωμένων συνδέσεων ύδρευσης προς κατοικίες και κτίσματα και τέλος των αγωγών των ομβρίων υδάτων, μέσα από τους οποίους – δυστυχώς – διοχετεύονται και αστικά λύματα, αφού στην περιοχή αυτή της Επάνω Σκάλας – Συνοικισμού, δεν σχεδιάσθηκε ποτέ, ώστε να υλοποιηθεί διαχρονικά σύστημα ολοκλήρωσης του βιολογικού καθαρισμού. Δηλαδή, πρόκειται για μια άναρχη κατάσταση, η τακτοποίηση της οποίας απαίτησε εξειδικευμένες και άκρως προσεκτικές παρεμβάσεις.

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος, διευθετείται και το πρόβλημα που ανέκυψε στη συμβολή της οδού Κεμερίου με την οδό Ναυμαχίας Έλλης, όπου ανακαλύφθηκαν και εκεί αρχαία, ώστε να τοποθετηθεί και η αναγκαία σχάρα αγωγού απορροής των αστικών λυμάτων αλλά και των ομβρίων. Η απρόβλεπτη αυτή δαιδαλώδης ύπαρξη των προαναφερομένων καλωδιώσεων και σωληνώσεων κάτω απ’ το οδόστρωμα που αποκαλύφθηκε κατά τη διαδικασία αφαίρεσης του παλιού ασφαλτοτάπητα και οι αναγκαίες συνεννοήσεις και συνεργασίες με τις διάφορες συναρμόδιες αρχές και βεβαίως, την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που επιβλέπει το εν λόγω έργο, καθυστέρησαν για λίγο την εκτέλεση του έργου, το οποίο όμως, από εδώ και στο εξής θα συνεχισθεί με εντατικούς ρυθμούς, αφού όλα τα εμπόδια για την οδοστρωσία, την τοποθέτηση των φωτιστικών, τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων κλπ. έχουν ξεπεραστεί. Απομένει μόνο η αποστολή από τη Κεντρική Διεύθυνση Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, του εξοπλισμού ενός δύτη, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Μυτιλήνη για να ελεγχθεί ο βυθός της θάλασσας σε απόσταση 15 έως 20 μέτρων από τη λιθορριπή και το στηθαίο της θεμελίωσης του επιθαλάσσιου τοιχίου, ώστε αμέσως τα απομένοντα δυο διάκενα μήκους 20 και 30 μέτρων του στηθαίου να ολοκληρωθούν και αυτά. Το γεγονός όμως αυτό, ουδόλως επηρεάζει την εκτελούμενη εργολαβία και γίνεται για λόγους ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης της υποθαλάσσιας περιοχής, από την Κεντρική Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εκπροσώπους της εργοληπτικής εταιρίας, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου και όλους τους παραπάνω λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, για την αποτελεσματική κατάληξη της συνεργασίας τους, ώστε στο αμέσως προσεχές διάστημα και εντός της υπολογισθείσης προθεσμίας του ενός μηνός να καταστεί δυνατή η απόδοση του πολλαπλώς σημαντικότατου αυτού έργου στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να σταματήσει η συγγνωστή εκ των πραγμάτων και εξ αντικειμενικών λόγων σημερινή ταλαιπωρία, η οποία όμως, δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί αλλιώς.

 

Τέλος, η διαπίστωση του Δημάρχου για το χώρο των παλιών στάβλων είναι ότι εκεί η εικόνα είναι απαράδεκτη. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εκσκαφές αρχαιολογικών ευρημάτων μέσα σε λάκκους γεμάτους με βρώμικα νερά, κλαδιά δέντρων σωρευμένα σε διάφορα σημεία του οικοπέδου, ένα εγκατελειμένο στροφείο (καρούλα) με καλώδια και σκουπίδια, μια κατάσταση δηλαδή από αισθητικής και υγειονομικής – ενδεχομένως – άποψης επιλήψιμη. Ο κ. Βουνάτσος, έδωσε αμέσως εντολή στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Γιάννη Βατό, να συνεργαστεί με την Αρχαιολογική Υπηρεσία Μυτιλήνης, τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους Καθαριότητας, Ηλία Κουνιαρέλλη, Έργων – Αυτεπιστασίας, Δημήτρη Μουτζούρη και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., Σωτήρη Μαρινάτο, για να καθαριστεί ο εν λόγω χώρος και να περιφραχτεί.
                        Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου