Το εργοτάξιο αποκατάστασης της στατικής επάρκειας- γενικής επισκευής – αναδιαρρύθμισης κτιρίου και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, το προηγούμενο Σάββατο, μετά την επί δίμηνο περίπου διακοπή των εργασιών στο εν λόγω σχολείο, κατόπιν ανασύνταξης της μελέτης σε συγκεκριμένο σημείο του, την τακτοποίηση γραφειοκρατικής φύσεως διαδικασιών, λόγω απρόβλεπτου προβλήματος που ανέκυψε κατά την εκσκαφή στα θεμέλια και την από εβδομάδος επανέναρξη των εργασιών.

 

Ο ανάδοχος του έργου, Αντώνης Καλδέλλης, ενημέρωσε διεξοδικά τον Δήμαρχο για την αντιμετώπισης του προβλήματος που προέκυψε και την πρόοδο των εργασιών που διεξάγονται με ενισχυμένο σε αριθμό εργατοτεχνικό συνεργείο, για να καλυφθεί το δίμηνο που χάθηκε. Ο κ. Καλδέλλης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο, ότι με την επίβλεψη πάντοτε της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του σημαντικού αυτού έργου.

 

 

Ο Δήμαρχος, για ακόμη μια φορά συνεχάρη τον εργολάβο, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου και τη Διαχειριστική Αρχή, γατί με συντονισμένες προσπάθειες και συνεργασίες, μερίμνησαν για την επίλυση του ως άνω προβλήματος, κατά τρόπο επιστημονικό και τεχνικά επιβαλλόμενο και την αναγκαία επιτάχυνση των εργασιών, δίχως την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έργου. Διαβεβαιώνει, δε, τόσο τους Εκπαιδευτικούς, όσο και τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου, ότι πλέον δεν υφίσταται κανένας άλλος λόγος καθυστέρησης στην εκτέλεση αυτής της εργολαβίας και όλα θα εξελιχθούν ομαλά.
                              Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου