Γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Μυτιλήνης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

  • Της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2882/01 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων»
  • Της παρ. 3 του άρθρου 124 του Ν. 4070/12
  • Της παρ. 4 του άρθρου 212 του Ν. 3463/06

προτίθεται να προβεί σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου ιδιωτικής ιδιοκτησίας για την επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου Λουτρών.

Η απαλλοτριωτέα έκταση συνορεύει με το υφιστάμενο κοιμητήριο στην νοτιοδυτική πλευρά αυτού, έχει εμβαδό 1.017,08μ2 και ανήκει στον κ. Αχιλλέα Μανάβη.

Καλείται με την παρούσα ο κ. Μανάβης Αχιλλέας, ως ιδιοκτήτης του ακινήτου που πρόκειται να απαλλοτριωθεί, να λάβει γνώση για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

 Ευστράτιος Κύτελης