Θέμα: Τα παιδιά, η ελπίδα του κόσμου

Ο Δήμος Μυτιλήνης κοντά στα παιδιά, με σκοπό την δημιουργική απασχόληση τους, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας ή κοινωνικοποίησής τους, μεριμνά για την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου – που προέκυψε λόγω κορωνοϊού – των παιδιών των Παιδικών Σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», το οποίο λειτουργεί σαν Σύνδεσμος των δύο Δήμων.

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Μυτιλήνης για την ομαλότερη κοινωνική επαφή των παιδιών, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα της Αντιπροέδρου του Συνδέσμου, κ. Κατανάκη από την Δυτική Λέσβο, για την δυνατότητα υποστήριξης των Παιδικών Σταθμών και του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός ιστότοπος, σχεδιάζεται ώστε να αναρτώνται καθημερινά προτεινόμενες δημιουργικές δραστηριότητες από τους εκπαιδευτικούς των Παιδικών Σταθμών, αλλά και να συναντώνται διαδικτυακά όλοι μαζί σαν μια γνωστή «παρεούλα».

Επίσης, τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε παραμυθάκια και προγράμματα ειδικά επιλεγμένα για τις ηλικίες τους.

Ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη, κ. Τάσος Μπαλής, συνεργάζεται ήδη στενά με τους Διευθυντές των Παιδικών Σταθμών όλου του νησιού, ώστε να μπορέσει να είναι η υπηρεσία αυτή στην διάθεση των παιδιών αμέσως μετά το Πάσχα.