Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου κατόπιν προσκλήσεως του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου – ΔΑΦΝΗ, (Λέσβος, Λήμνος, Μήλος, Κύθνος, Σαντορίνη κλπ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου τυγχάνει και ως Δήμαρχος της Λέσβου, μέλος του δικτύου 60 νησιών των Κρατών της Ε.Ε. που υπέγραψαν πέρυσι τον Απρίλιο το «Σύμφωνο των Νησιών» (PACT OF ISLANDS), έλαβε μέρος στις 20 – 21 Νοεμβρίου 2012 και  πραγματοποίησε ομιλία  - εισήγηση με θέμα τον ενεργειακό σχεδιασμό της Λέσβου, στο Συνέδριο του Συμφώνου των Νησιών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έδρα της Κομισιόν, στις Βρυξέλες, που διοργάνωσε το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, σε συνεργασία με το οποίο ο Δήμος Λέσβου, εκπονεί τον ενεργειακό σχεδιασμό της Λέσβου, με πιλοτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ.
 

Ο κ. Βουνάτσος, στην τοποθέτηση του, με προεδρεύοντα τον κ. Angus Campbell, επικεφαλής του Συμβουλίου των Εξωτερικών Εβρίδων της Σκωτίας, ανέφερε τα εξής:

«Στο νησί της Λέσβου, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό έργο ύψους άνω των 40 εκατομμυρίων Ευρώ, με χρηματοδότηση της Ε.Ε. και ενδιάμεσο φορέα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του προγράμματος ELENA. Πρόκειται για το έργο ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ (SMART GRIDS) που τώρα βρίσκεται σε φάση μελέτης και θα υλοποιηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ (θυγατρική της ΔΕΗ υπεύθυνη για τα νησιωτικά δίκτυα).  Το έργο αφορά πάνω από 80.000 τελικούς χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα εφοδιαστούν με ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ  με παράλληλη εγκατάσταση  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  που θα έχει τη  δυνατότητα αμφίδρομης ροής πληροφοριών τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση και μάλιστα δεδομένων των κάκιστων οικονομικών συνθηκών και για την Ελλάδα και για τον Δήμο μας.

Τα οφέλη για τους χρήστες/ καταναλωτές θα είναι:

  • Καλύτερη ποιότητα ρεύματος, μείωση διακοπών και πτώσεων της τάσης, γεγονός από το οποίο υποφέρουμε μακροχρονίως με ποικίλες βλαπτικές παρενέργειες στην κοινωνία και στην οικονομία.
  • Δυνατότητα επιλογής της κατανάλωσης στον κατάλληλο χρόνο και με την καλύτερη τιμή

 

Για τους παραγωγούς ενέργειας

  • Μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Ελαχιστοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας ή διοχέτευσή της σε ρυθμιζόμενες καταναλώσεις (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα)

 

Για το κράτος, το δήμο και την κοινωνία

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση εκπομπών CO2, άρα όφελος για το περιβάλλον

Η εγκατάσταση των «έξυπνων δικτύων» θα σημάνει μια νέα εποχή στην διαχείριση της ενέργειας μέσω της διαχείρισης της πληροφορίας και της επικοινωνίας των συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα να προωθήσουμε ένα ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ βασισμένο στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας.  Μια πρώτη εκτίμηση αυτής της δυνατότητας με τα σημερινά δεδομένα και χωρίς το έργο της διασύνδεσης μας δείχνει ότι μπορούμε να καλύψουμε το 70% της ζήτησης με ΑΠΕ μειώνοντας στο 30% τη συνδρομή των συμβατικών πετρελαϊκών καυσίμων, εξαιτίας των εκπομπών των οποίων υποφέρει κυρίως και μακροχρονίως, η πρωτεύουσα του Νησιού μας, η Μυτιλήνη, πρωτίστως από το Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρισμού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ


     Μόνο με αιολικά:                                              14%
     Αιολικά με αποθήκευση/αντλησιοταμίευση      20%
     Γεωθερμία          :                                              23%
     Βιομάζα                                                            14%  
     Σύνολο ΑΠΕ:                                                      71%

Το προτεινόμενο «Ενεργειακό Σενάριο» για την Λέσβο είναι απολύτως ρεαλιστικό, τεχνικά πραγματοποιήσιμο και οικονομικά αποδοτικό.

Η εφαρμογή του «Σεναρίου» αυτού μπορεί να  περιορίσει στο ελάχιστο την συνδρομή των συμβατικών σταθμών, χωρίς να μειώσει τη λειτουργικότητα ή την ευστάθεια του συστήματος.

Η υλοποίηση του “Σεναρίου” αποτελεί μια πρώτης τάξης αναπτυξιακή ευκαιρία για την Λέσβο με πολλαπλές άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία (κύκλος εργασιών, νέες θέσεις εργασίας, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, νέα “εικόνα” βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης κλπ.).

Η διείσδυση των ΑΠΕ στο νησί μας σε μεγάλη κλίμακα – με δεδομένο το τεράστιο δυναμικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον - θα επέτρεπε την κάλυψη αξιόλογου μέρους των ενεργειακών αναγκών με τρόπο περιβαλλοντικά φιλικό, αποδοτικό και οικονομικό.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ σήμερα, είναι συμβατή με μια πιθανή μελλοντική διασύνδεση, που συνδυάζεται με πολύ μεγαλύτερα μεγέθη (βλ. έργο ΡΟΚΑΣ της τάξεως  των 300MW).

Η Λέσβος πρέπει να προωθηθεί ως «προνομιακό πεδίο εκτεταμένων εφαρμογών ΑΠΕ», μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρωτίστως, απαιτείται η χάραξη στρατηγικής και η αποδοχή του σχεδίου από τον τοπικό πληθυσμό.

Ο Δήμος, με τη συμμετοχή του στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ( ISLE-PACT και ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ) έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση Σχεδίου Αειφόρου Ενεργειακής Δράσης (SEAP)  με στόχο την μείωση των εκπομπών και πέραν του ορίου 20% για το 2020 και έχει δρομολογήσει έργα όπως

  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοτικές καταναλώσεις
  • Τηλεθέρμανση  ενός οικισμού με γεωθερμία. Και σημειώνω ότι ο Δήμος Λέσβου κατέχει 7 θερμές – ιαματικές πηγές, υψηλότατης ευθαλπίας
  • Δημοτικό αιολικό πάρκο
  • Αντλησιοταμίευση ηλεκτρικής ενέργειας

Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων θα επιστρατευθούν πόροι κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία (ΕΣΠΑ, JESSICA) και θα ενεργοποιηθούν συμπράξεις με ιδιωτικές ενεργειακές εταιρείες.

Όμως, η έννοια της αειφορίας δεν αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, η UNESCO χαρακτήρισε ολόκληρο το νησί της Λέσβου (δηλαδή το σύνολο του Δήμου Λέσβου) ως «ΓΕΩΠΑΡΚΟ». Το γεγονός αυτό ανοίγει πολλές δυνατότητες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, φυσικά και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Δήμου μας στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ, για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη, πάντα μέσα στο πλαίσιο της αειφορίας και του σεβασμού προς το περιβάλλον, προς όφελος της τοπικής κοινότητας.

Η αξιότιμη κυρία ALLESANDRA ZEDDA, Υπουργός Βιομηχανίας της Περιφέρειας της Σαρδηνίας, επέμεινε, δυο φορές μάλιστα, αν άκουσα καλά, ότι η Περιφέρεια της Σαρδηνίας αποφάσισε να μη χρησιμοποιηθεί στο νησί τους η πυρηνική ενέργεια. Το ερώτημα όμως για την περίπτωση του νησιού ΛΕΣΒΟΣ, του οποίου Δήμαρχος είμαι – καθώς και για τα νησιά του Αιγαίου γενικότερα – είναι, τι συμβαίνει με τα 2 πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που υλοποιεί το γειτονικό μας κράτος, της Τουρκίας, ένα στη Μαύρη Θάλασσα και ένα στο ΑΚΚΟΥΓΙΟΥ, προς Νότον σχεδόν απέναντι από την Κύπρο. Αντιλαμβάνεσθε ότι μετά το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, αν το ατύχημα του Τσερνόμπιλ είναι μακρινό, έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε και γι αυτό προσυπογράψαμε, ως Δήμος, ένα κείμενο του Ελληνικού Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του νησιού μας, την Μυτιλήνη, εναντίον του εν λόγω Τουρκικού Σχεδιασμού, το οποίο έχουν υπογράψει και Τούρκοι Πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι φορέων. Και η Τουρκία είναι υπό ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι αυτό κάτι πρέπει να γίνει για το πρόβλημα αυτό από την πλευρά την δίκη μας, του «Συμφώνου των Νησιών της Ε.Ε.» ». Και ενισχύοντας τη θέση του αυτή, ο κ. Βουνάτσος, επικαλέστηκε την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος υποσχέθηκε στο Γαλλικό λαό μείωση της παραγόμενης ενέργειας στη Γαλλία από πυρηνικά εργοστάσια, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Κλείνοντας, ο κ. Βουνάτσος προσκάλεσε τον Προεδρεύοντα  κ. Angus Campbell, να επισκεφθεί τη Λέσβο και του επέδωσε την πιστοποίηση ανακήρυξης ολόκληρου του νησιού μας ως Γεωπάρκου, άξιου προστασίας από την UNESCO, που έχει άμεση σχέση με το συζητούμενο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο κ.  Campbell, ευχαρίστησε τον κ. Βουνάτσο και δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόσκληση.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου