Το υπό εκτέλεση έργο Ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας – Παμφίλων και της Τοπικής Κοινότητας Παναγιούδας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, μαζί με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., Σωτήρη Μαρινάτο, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, την Επιβλέπουσα Μηχανικό του Δήμου Λέσβου, Μαρία Πιαλλέ και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Μινάβρα Τεχνική Α.Ε.».

Το εν λόγω έργο που εκτελείται με γοργούς ρυθμούς, περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας και Παμφίλων, καθώς και την κατασκευή δύο νέων υδρευτικών δεξαμενών στην Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.444.996,28 Ευρώ.

Αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο Δήμαρχος χαρακτήρισε το έργο πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παραπάνω περιοχών, αλλά και για το φυσικό περιβάλλον, αφού ολοκληρώνεται το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της Μόριας, των Παμφίλων και της Παναγιούδας και λύνονται τα προβλήματα ύδρευσης – αποχέτευσης που υπήρχαν μέχρι σήμερα στις τρεις αυτές Τοπικές Κοινότητες.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου