Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, βρίσκεται στη Ρόδο όπου παρέστη και να μίλησε στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, υποβάλλοντας γραπτό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις του Δήμου Λέσβου για την πορεία υλοποίησης του ως άνω προγράμματος, το οποίο και επισυνάπτουμε στο παρόν δελτίο τύπου.

Υπόμνημα Δημάρχου

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου