Τη Δευτέρα 1 Απριλίου  2013, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Βατό, τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. και Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιχνίτου, Αριστείδη Ταξείδη, ο οποίος παρέστη υπ’ αυτή την ιδιότητα του και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος παρέστη ως Πρόεδρος του Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Αιγαίου, παρακολούθησε τις εργασίες της ημερίδας που οργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA, στην Αθήνα με θέμα: «Δήμος και Ενέργεια: Μία εναλλακτική Προσέγγιση στην Οικονομική Κρίση».

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Συμφώνου των Δημάρχων, των νησιών του Αιγαίου, στα πλαίσια του «Δικτύου ΔΑΦΝΗ», το οποίο, μετεξελίχθηκε σε σύμφωνο των Νησιών των Κρατών – μελών των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο ως γνωστόν, έχει υπογράψει ο Δήμος Λέσβου, τον Απρίλιο του 2011, στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, είναι πασίγνωστο το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς ενέργειας στο Νησί μας, που μας βασανίζει δεκαετίες τώρα, καθώς και οι προσπάθειες του Δήμου για την αντιμετώπισή του, ειδικότερα και με το πρόγραμμα αξιοποίησης των δικών μας ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών, και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που υλοποιεί η Α.Δ.Ε.Λ, καθώς και με τη συμμετοχή μας στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και με τον προγραμματισμό, που ήδη υλοποιείται στο Νησί μας απ’ αυτό.

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η διεξοδική ενημέρωση σε θέματα προώθησης ενεργειακών πρωτοβουλιών, σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αναλύθηκε η αναγκαιότητα εκμετάλλευσης χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως «εξοικονομώ 2», «Jessica», «Elena», το πιλοτικό πρόγραμμα «Έξυπνα δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου», δυνάμει του οποίου προς υλοποίηση του, η Λέσβος έλαβε ήδη το ποσό των 40 εκατομμυρίων Ευρώ και που ήδη υλοποιείται  κ.α., ώστε να εφαρμοσθούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας του Περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας για μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% και συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 20%, έως το 2020.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, ανέπτυξε τις θέσεις του Δήμου και τις σημαντικές προσπάθειες του για όλα αυτά τα θέματα, που οδηγούν, πέραν των άλλων και στην απαλλαγή από την μακροχρόνια ρύπανση της πόλης της Μυτιλήνης και των περιχώρων της από το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η., το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ως γνωστό, με τη χρήση του ρυπογόνου μαζούτ, στην εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προς όφελος του νησιού μας και των κατοίκων του.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου