Μετά από νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται γνωστό ότι τα γραφεία Δημοτολογίου (έκδοση πιστοποιητικών, μεταβολές κ.λ.π.) όλης της Λέσβου, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, και όχι την Τρίτη 28 Νοεμβρίου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, δεν θα λειτουργήσουν, καθώς οι υπάλληλοι τους θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Οι δημότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται κανονικά από τα ΚΕΠ του Δήμου Λέσβου.