Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλλη, κάνει γνωστά τα παρακάτω:

Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης που αφορούν στην κοινότητα, θα πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου και φέτος, Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Σκοπός των Ομάδων, τόσο των Γονέων, όσο και των Εφήβων, είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση δεξιοτήτων, για πιο λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις , που δίνουν «νόημα ζωής». Ιδιαίτερα δε για τους εφήβους, διαφαίνεται να είναι σημαντική, η ευαισθητοποίησή τους στην ανεύρεση λειτουργικότερων τρόπων χειρισμού καταστάσεων και επιλογών στη ζωή τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα έφηβα παιδιά τους στις αντίστοιχες ομάδες, παρακαλούνται να το δηλώσουν στα τηλέφωνα 22510-45333 & 22510-45202, εσωτ. 3, έως και τέλος Οκτωβρίου.