Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του  Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, Αναστασία Αντωνέλλη, κάνει γνωστά τα παρακάτω:

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης που αφορούν την κοινότητα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Σκοπός των Ομάδων, τόσο των Γονέων, όσο και των Εφήβων, είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση δεξιοτήτων, για πιο λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις, που δίνουν «νόημα ζωής». Ιδιαίτερα δε για τους εφήβους, διαφαίνεται να  είναι σημαντική,  η ευαισθητοποίησή τους στην ανεύρεση λειτουργικότερων  τρόπων  χειρισμού  καταστάσεων  και  επιλογών  στη  ζωή  τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σε μια εποχή σαν αυτή στην οποία καλούμαστε να ζήσουμε, όπου οι δυσκολίες είναι η καθημερινότητα μας και που αποδεδειγμένα πλέον μέσα από επιστημονικές μελέτες, η κοινωνικο-οικονομική κρίση έρχεται να βαρύνει ακόμα περισσότερο το δύσκολο και σημαντικό έργο των γονέων, να μεγαλώνουν παιδιά στην εφηβεία, καθώς επίσης και η διαχείριση από τους ίδιους τους εφήβους των ζητημάτων τόσο της ίδιας της εφηβείας -με τους προβληματισμούς και τα υπαρξιακά ερωτηματικά που αυτή επιφέρει – αλλά και των προβλημάτων που γεννά η κρίση στους ίδιους και στις οικογένειες τους, να δηλώσουν την συμμετοχή τους στις Ομάδες μας, μιας και είναι απαραίτητο εφόδιο.

Έτσι καλούμε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα έφηβα παιδιά τους στις αντίστοιχες ομάδες,  να το δηλώσουν στα τηλέφωνα 22510-45333 & 22510-45202, εσωτ. 3, έως και τέλος Οκτωβρίου.