Σε συνάντηση που είχε σήμερα στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, με εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, του γνωστοποιήθηκε ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες και αναμένεται σύντομα το ΦΕΚ, για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. Πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται μετά από συνεχείς εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.

  Υπενθυμίζουμε ότι, οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν τη Λέσβο, μπορούν να φιλοξενηθούν στο νησί για 10 ημέρες χωρίς καμία επιβάρυνση. Θεωρούμε τη συμβολή όλων καθοριστική, και ιδιαίτερα των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κοινωνικό τουρισμό επ’  ωφελεία του νησιού μας.