Υπεγράφη σήμερα από τη Δημοτική Αρχή Μυτιλήνης το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης, με τίτλο επιχειρησιακού σχεδίου «Βιώσιμη πόλη, καθαρές μεταφορές», προτεινόμενου προϋπολογισμού 13.560.000€.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και η Δημοτική Αρχή είχαν δώσει σημαντικό αγώνα για την προώθηση της μελέτης, που επιτέλους εντάχθηκε, κι έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα σημαντικό έργο, που θα αλλάξει την όψη της πόλης σε κάποια ζωτικά της σημεία, υλοποιείται.

Ως Δημοτική Αρχή εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ένταξη και την υπογραφή από πλευράς της Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου, αυτού του τόσο σημαντικού έργου.

Οι τελικοί πίνακες έργων και δράσεων, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν για το Δήμο Μυτιλήνης, έχουν ως εξής (σε παρένθεση ο ενδεικτικός προϋπολογισμός):

Έργα Α’ Προτεραιότητας

Δημιουργία & εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων

 •  Δημιουργία χώρων στάθμευσης παραπλεύρως της Μαρίνας Μυτιλήνης (250.000€)
 •  Διαμόρφωση χώρων επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης και κατασκευή τοιχίου προστασίας (1.200.000€)
 •  Δημιουργία χώρου πολιτισμού και χώρου στάθμευσης στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης (600.000€        Προώθηση της καινοτομίας & ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
 •  Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στις περιοχές ΟΣΑΑ του Δήμου Μυτιλήνης (210.000€)                                                                                                                             Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς
 •  Ανάπλαση παραλιών και κατασκευή ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου στο νότιο τμήμα της πόλης της Μυτιλήνης (3.000.000€)
 •  Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου περιφερειακά του Κάστρου Μυτιλήνης (1.450.000€)

Έργα Α’ Προτεραιότητας
Δημιουργία & εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων

 •  Δημιουργία χώρων στάθμευσης παραπλεύρως της Μαρίνας Μυτιλήνης (250.000€)
 •  Διαμόρφωση χώρων επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης και κατασκευή τοιχίου προστασίας (1.200.000€)
 •  Δημιουργία χώρου πολιτισμού και χώρου στάθμευσης στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης (600.000€

Προώθηση της καινοτομίας & ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

 •  Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στις περιοχές ΟΣΑΑ του Δήμου Μυτιλήνης (210.000€)

Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς

 •  Ανάπλαση παραλιών και κατασκευή ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου στο νότιο τμήμα της πόλης της Μυτιλήνης (3.000.000€)
 •  Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου περιφερειακά του Κάστρου Μυτιλήνης (1.450.000€)

Έργα Β’ Προτεραιότητας
Δημιουργία & εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων

 •  Κατασκευή πεζοδρομιών στις οδούς Ζωοδόχου Πηγής και Αεροπόρου Γιανναρέλλη (1.500.000€)
 •  Κατασκευή πεζοδρομιών στις οδούς πρόσβασης, στο πλαίσιο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης – Δημιουργία σημάνσεων σε αρχαιολογικούς χώρους (1.500.000€)
 •  Ανακαίνιση Αρχοντικού Γεωργιάδη και μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτισμού (3.000.000€)

Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς

 •  Δημιουργία χώρου στάθμευσης στα Νταμάρια, στον κόμβο της βόρειας παράκαμψης (500.000€)

Γραφείο Τύπου