Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του Προϊσταμένου του Τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Λέσβου, Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, υπέγραψε την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 με τον ανάδοχο – εργολάβο, Γεώργιο Βουκλαρή, τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης δρόμου στην περιοχή «Ασπρόνι» Τοπικής Κοινότητας Αφάλωνα».
Το εν λόγω έργο, το οποίο είναι ύψους 21.770,09 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου (ΣΑΤΑ), έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή «Ασπρόνι» της Τοπικής Κοινότητας Αφάλωνα, για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.
Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου