Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Λέσβου και την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, η τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος δημοτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Μυστεγνών που ήταν χωματόδρομος και παρουσίαζε σημαντικές φθορές .

Επίσης, στο πλαίσιο των συστηματικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της βατότητας δρόμων πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων, καθώς και στην περιοχή του Πληγωνίου, στη Μυτιλήνη, ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα των κατοίκων των παραπάνω περιοχών.

Τέλος, από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου.