Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλη, κάνει γνωστά τα παρακάτω :

«Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα μας για τις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους, με κατεπείγουσα χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή από τον Δήμο Λέσβου πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 2α του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» για την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» σύμφωνα με την Α.Π.οικ.434/19-2-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου. Καθώς επίσης η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Λέσβου, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, αναφορικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Δικτύου δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της.

Θυμίζω ότι ο Δήμος Λέσβου το 2012 ήταν στους πρώτους 13 Δήμους της χώρας και μοναδικός Δήμος από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που διεκδίκησε και πήρε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την δημιουργία του Ξενώνα, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Ο Ξενώνας μας άρχισε να λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2014, προσφέροντας φιλοξενία και στήριξη σε μεγάλο αριθμό γυναικών και στα παιδιά τους από τότε μέχρι σήμερα.

Ακριβώς λόγω της αποδεδειγμένης σπουδαιότητας λειτουργίας του Ξενώνα μας, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός τον Απρίλιο του 2015 αιτήθηκε με έγγραφα του, τόσο προς την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων, όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την συνέχιση του εν λόγω Προγράμματος το οποίο έληγε 31/12/2015 και στην νέα Προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Αίτημα και άλλων Δήμων στην συνέχεια, το οποίο έγινε αποδεκτό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων, η οποία και φρόντισε την συνέχιση των Προγραμμάτων αυτών, με την μεταφορά τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Περιφερειών, και σε ότι μας αφορά, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την περίοδο 2014-2020. Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Πέρα απ’ αυτά, ο Ξενώνας μας το τελευταίο διάστημα αποδείχθηκε πολύτιμος αφού όχι μόνο περιέθαλψε γυναίκες θύματα βίας, αλλά και Ιρανή θύμα trafficking, την οποία με την βοήθεια του προσωπικού του Ξενώνα μας και άλλων φορέων, καταφέραμε όχι μόνο να απεμπλέξουμε από το παράνομο κύκλωμα αλλά και να γυρίσει ασφαλής στην πατρίδα της, όπως ήταν η βούληση της.

Ο καθένας λοιπόν μπορεί να κατανοήσει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα μας, για μας ήταν και είναι απαραίτητη. Γι αυτό κάναμε και κάνουμε ότι χρειάζεται προκειμένου να την διασφαλίσουμε».