Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται ότι:

«Στον Οργανισμό μας  δικαιούχο του Προγράμματος «Εναρμόνιση στην Οικογενειακή  και Επαγγελματική Ζωή» εγκρίθηκαν από την ΕΕΤΑ, 84 ωφελούμενοι γονείς, προς το παρόν. Είναι ένα ιδιαίτερα παρήγορο γεγονός, ειδικά μετά τις πληροφορίες  για περικοπή κατά 30% των επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ.

Θυμίζουμε ότι ο Οργανισμός μας είχε διαθέσει 137 θέσεις στην ΕΕΤΑ, από τις οποίες φέτος καλύφθηκε διπλάσιος αριθμός από πέρσι. Μετά και την οριστική τοποθέτηση των επιλαχόντων (υπολείπονται θέσεις στα χωριά και μια στην Μυτιλήνη) τον Σεπτέμβριο, οι υπόλοιπες θέσεις θα διατεθούν  σε παιδιά που έχουν κάνει αίτηση και δεν έχουν επιλεγεί.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου