Η Πρόεδρος του Οργανισμού «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» Αναστασία Αντωνέλη ανακοινώνει ότι:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους Δημότες της Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου ότι το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της Αγιάσου τελικά δεν θα χαθεί. Αν και εξ αρχής είχαμε την πολιτική βούληση, παρ’ όλα αυτά το νομικό πλαίσιο ήταν τέτοιο που δεν μας επέτρεπε να υλοποιήσουμε τη θέλησή μας αυτή.

Μετά από έναν αγώνα δρόμου, εγγράφων και συναντήσεων με αρμόδιους φορείς και της ΕΕΤΑΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, την περασμένη Τετάρτη, τελικά μας δόθηκε η δυνατότητα, ως Νομικό Πρόσωπο, να υποβάλουμε εμείς, αντί της Αστικής Εταιρείας Αγιάσου, τα δικαιολογητικά υπογραφής της συμβάσεως κατ’ εξαίρεση και εντός ειδικής προθεσμίας.»

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου