Ο Δήμος Μυτιλήνης, συνεχίζοντας να χαράζει νέους δρόμους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη, ξεκινά τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος στη διεύθυνση “http://eservices.mytilene.gr” και διοργανώνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα 17:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, ειδική εκδήλωση παρουσίασης του.

Στην πρόσφατα ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr), η οποία αποτελεί ένα χρήσιμο και χρηστικό κέντρο ενημέρωσης, προστίθενται πλέον μια σειρά από υπηρεσίες, προς εξυπηρέτηση ηλεκτρονικά των πολιτών, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο Δημαρχείο, γεγονός που θα καταπολεμήσει εν πολλοίς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.

Το πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη αποτελεί, στη σύγχρονη εποχή, προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που διαθέτει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών. Η ανάπτυξη και λειτουργία του είναι ένα μεγάλο και ουσιαστικό έργο, το οποίο αλλάζει τη σχέση μεταξύ Δήμου και δημοτών. Οι νέες τεχνολογίες και ειδικά το διαδίκτυο έχουν μπει ενεργά στην υπηρεσία του πολίτη, στοχεύοντας στην εξοικείωση του κοινού με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Στην πράξη, το νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη βελτιώνει τη σχέση δημότη-Δήμου, δημιουργώντας ένα άμεσο και σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής του δημότη σε θέματα του Δήμου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, αναφορές ή ακόμα και καταγγελίες γύρω από τα προβλήματα της καθημερινότητας, επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο.

Για τη διευκόλυνση του ο δημότης, με την εγγραφή του στην διαδικτυακή πύλη μέσω συμπλήρωσης σχετικής φόρμας, θα μπορεί χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που θα του δοθούν, να συνδεθεί στην πύλη ως πιστοποιημένος χρήστης και να πλοηγηθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη, που θα παρέχει ακόμα υπηρεσίες, όπως η καταβολή δημοτικού φόρου και προστίμων του Κ.Ο.Κ., η ενημέρωση δικαιούχων για τίτλους πληρωμής (π.χ. πορεία εξόφλησης τιμολογίων) και η δημοσίευση αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη, συμμορφώνεται με τους κανόνες προσβασιμότητας πρώτου επιπέδου, της διεθνούς κοινοπραξίας Web Accessibility Initiative, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γραφείο Τύπου