Ο Δήμος Λέσβου, προχώρησε στην προμήθεια συνολικά 1740 τροχήλατων μεταλλικών  και πλαστικών κάδων απορριμμάτων με ποδομοχλό, καθώς και ανταλλακτικών για την επισκευή κάδων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καλύπτοντας ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναπόθεσης απορριμμάτων.

Οι κάδοι αυτοί που διανεμήθηκαν ήδη στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Λέσβου, αντικαθιστούν παλαιούς, φθαρμένους – κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων συμπληρώνοντας κενά όπου υπήρχαν, συμβάλλοντας έτσι στην καθαριότητα – προστασία του περιβάλλοντος και βελτιώνοντας ουσιαστικά την εικόνα της πόλης και των χωριών μας.